Nacházíte se:

Bezpečné cesty do školy

Silnice na celém světě představují pro děti nejnebezpečnější prostředí. Téměř polovina všech dětských úmrtí v důsledku úrazu je zaviněna dopravní nehodou. Pojďme zlepšit bezpečnost dětí při jejich každodenní cestě do školy.

Nebezpečná místa hledáme společně s dětmi

„Jednotlivé projekty Bezpečných cest do škol jsou založeny na práci s dětmi, které samy vytvoří zjednodušený bezpečnostní audit okolí školy. Na jeho základě pak odborník zpracuje dopravní studii.“    

 Barbora Kolárová, manažerka projektu Bezpečné cesty do školy

Pět dobrých důvodů, proč vytvořit bezpečnější cestu do školy:

 • Zvýšíte bezpečnost silničního provozu v okolí školy.
 • Zvýšíte kvalitu životního prostředí v okolí školy.
 • Zlepšíte podmínky pro využívání šetrných způsobů dopravy (pěší, cyklistické).
 • Naučíte děti spolupracovat s obcí, dopravními odborníky a policií.
 • Získáte nové praktické podněty do výuky.

Nabízíme služby na míru:

 • Nabízíme osvědčené know-how ověřené v praxi u nás i v zahraničí.
 • Budeme asistovat ve všech částech projektu.
 • Pomůžeme vám při kontaktování úřadů a jiných subjektů zapojených do projektu.
 • Zajistíme propagaci projektu v médiích.
 • V případě zájmu vám rádi pomůžeme při hledání finančních zdrojů na realizaci opatření navržených v dopravní studii.

'Projekt Bezpečné cesty do školy přispěl k užšímu propojení činností školy, místních občanů a obce. Vznikla díky němu skupina lidí, která chce i nadá­le řešit dopravní situaci v Ostopovicích. Také žáci MŠ a ZŠ mohli poukázat na místa, která jsoupři cestě do školyproble­matická. Byly navrženy úpravy komunikací a přileh­lých prostor tak, aby cesta do školy byla bezpečnější. Postavili jsme přístřešek pro kola a koloběžky, který využívají žáci i pedagogové.'

Mgr. Petr Juráček, ředitel MŠ a ZŠ Ostopovice

Pěší autobus

Jak se vyhnout dovážení dětí do školy automobilem? V Mnichově byl v roce 2004 spuštěn projekt Pěší au­tobus. Hlavní myšlenka spočívá ve společné cestě až devíti dětí do školy v doprovodu jednoho z rodičů. Na cestě jsou stanoveny zastávky, kde děti ve sjed­nanou dobu na autobus čekají. Aby nebyly cesty do školy nudné, hrají se různé hry (na řidiče, průvodčího, cestující). Děti se postupně učí samostatnosti, více se spřátelí a poznávají okolí bydliště. Rodiče mají jistotu, že se jejich děti dostanou bezpečně do školy, ušetří čas i benzín a naváží kontakt s ostatními rodiči. V okolí školy se sníží automobilový provoz.

Kontakty

Radek Patrný

projektový manažer
e-mail:
telefon: (+420) 774 676 139
mobil: (+420) 774 676 139
www: http://www.nazelenou.cz

Reference

Bezpečné cesty do školy jsme vytvořili pro 

 • město Mladá Boleslav
 • mikroregion Drahanská Vrchovina
 • město Ústí nad Orlicí

Dostupné materiály

Související nabídka

 • Plány mobility
zavřít
zavřít