Nacházíte se:

Domy přírody

Partnerství, o.p.s. realizovala zakázku MŽP Metodická podpora návštěvnických středisek ve velkoplošných zvláště chráněných územích ČR. Cílem tohoto projektu bylo metodicky podpořit vznik návštěvnických středisek v CHKO - Domů přírody.

Ze semináře

Projekt byl realizován od června 2010 do dubna 2011 a měl následující části:

A) Analýza možností financování provozu Domů přírody.
B) Výzkum cílových skupin a zhodnocení vhodnosti lokalit pro umístění Domů přírody.
C) Série 21 seminářů v CHKO, kde je plánovaná výstavba návštěvnických středisek.
D) 3 semináře se zahraničními lektory o přenosu know-how.
E) Metodika o zásadách a metodách interpretace se zaměřením na interpretaci přírodního dědictví a činnost návštěvnických středisek s využitím zahraničních zkušeností.
F) Tvorba komunikační strategie k netradičním architektonickým řešením.

zavřít
zavřít