Nacházíte se:

2020 - 20 let vinařských stezek

Doba trvání projektu: 1. 3. 2020 - 30. 9. 2021

Výše přidělené podpory: 15 661,59 EUR

Příjemce podpory: Partnerství, o.p.s.

Popis projektu:

Jižní Morava a Weinviertel jsou oblíbenými vinařskými a cykloturistickými kraji, ve kterých je vyznačena síť vinařských stezek, kdy část je vedena i přeshraničně. Prozatím se projektoví partneři Partnerství, o.p.s. a Weinviertel Tourismus soustředili především na budování infrastruktury a značky vinařských stezek na svém území. Ovšem nyní je správný čas využít přeshraničního potenciálu této nabídky a spolupracovat na společném rozvoji v rámci společného příhraničního regionu. Díky projektu „2020 - 20 let vinařských stezek“ podpořeného z Fondu malých projektů programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika společně oslavíme 20 let vinařských stezek na jižní Moravě, plánovaná setkání upozorní na toto výročí a také na skutečnost, že vinařské cyklostezky jsou přeshraniční s oblastí Weinviertel. Nové cyklookruhy po vinařských stezkách a zpracování obsahu na stránce www.stezky.cz budou motivovat návštěvníky i místní obyvatele k cestám a poznání příhraničního regionu. Na podporu zájmu o vinařské stezky bude připravena společná databanka s informacemi k vinařským stezkám, foto a videobanku vytvoří partner projektu. Tisk trhacích map a jejich distribuce zdarma v příhraničním regionu, propagace na sociálních sítích a internetu, propagace na webech obcí zajistí další publicitu.

 

zavřít
zavřít