Nacházíte se:

Expertní hodnocení projektů

Chystáte se rozdělovat nějaký objem peněz (ať již veřejných nebo nadačních) formou projektů a grantů? Nejste si jistí svými zkušenostmi a odborností nebo vyžaduje poskytovatel posouzení externími hodnotiteli? Obraťte se na nás. Zkušenosti se zpracováním, realizací a hodnocením projektů spojujeme se širokým odborným zázemím v oblastech souvisejících s udržitelným rozvojem. Dokážeme tak posoudit nejen projektovou stránku záměru, ale i jeho věcnou náplň, potřebnost, efektivitu a realizovatelnost.Umíme poradit i při nastavování vašich vlastních grantových programů – zejména systémů hodnocení, monitoringu a evaluace a máme k dispozici on-line systém pro jejich administraci.

Co nám dává oprávnění posuzovat projekty?

  • Díky úzké spolupráci s Nadací Partnerství máme dvacetiletou zkušenost s administrací grantových programů různého rozsahu a zaměření, nastavováním jejich podmínek i hodnocením jednotlivých projektů.
  • Díky podílu našich odborníků na administraci Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace v rámci programu Švýcarsko-české spolupráce známe podrobně požadavky na procesy administrace grantů z veřejných zdrojů.
  • Sami zpracováváme úspěšné projektové žádosti pro financování z různých zdrojů, kam promítáme projektové i odborné know-how našich pracovníků.
  • Máme vypracovaný systém projektového řízení ve vlastní organizaci a projektový management školíme na mnoha úrovních.
  • Naši odborníci jsou hodnotiteli v rámci různých grantových programů financovaných z mezinárodních i národních zdrojů.

V čem jsme unikátní

  • Díky našemu týmu složenému z odborníků na projektový management a odborníků na různé oblasti udržitelného rozvoje dokážeme posoudit věcnou i projektovou stránku žádostí.
  • Máme zkušenosti z obou stran procesu rozdělování grantů – ze strany toho, kdo granty posuzuje a hodnotí i ze strany úspěšného žadatele v různých dotačních titulech.

V rámci jakých dotačních titulů hodnotíme?

Kontakty

Dita Tesařová

projektová manžerka
e-mail:
telefon: (+420) 515 903 132
mobil: (+420) 605 350 265
zobrazit profil

Reference

Reference

Na naše služby se můžete informovat u:

  • Nadace Partnerství
  • Statutárního města Liberec
  • Ministerstva životního prostředí

Související nabídka

Kromě expertního hodnocení projektů bychom vám rádi nabídli:

zavřít
zavřít