Facilitace aneb „promluvit si o tom“

Plánování strategií, koncepcí, územního plánu nebo řešení konkrétních záměrů v obci se neobejde bez dohody všech zainteresovaných stran. Facilitace pracovních skupin nebo veřejných setkání pomáhá strukturovat jednání mezi více stranami najednou a usnadňuje vzájemnou dohodu o společných cílech a způsobech realizace. Externí facilitátor přispívá k řešení odborným vedením v komunikaci, nestranností a pohledem „zvenčí“. 

Efektivní demokratický nástroj

„Zastupitelům obcí, měst i krajů, pracovníkům státní správy i dalším zájemcům nabízíme nástroje, jak přeměnit obecnou snahu o demokratické zapojení veřejnosti v odborně vedenou účast obyvatel na řešení konkrétních problémů daného místa a obce. Včasná investice do komunity se vyplatí z politického i ekonomického hlediska, neboť lidský potenciál obce je důležitější než jakákoliv infrastruktura.'

 Martin Nawrath, facilitátor a ředitel Partnerství, o.p.s.

5 dobrých důvodů, proč využít techniku facilitace

 • Zajistíte nestranné a odborné vedení jednání.
 • Umožníte transparentní a efektivní vyjádření názorů všem zainteresovaným stranám.
 • Vytvoříte tvůrčí prostředí pro hledání nápadů a řešení problémů.
 • Zajistíte dohodu zúčastněných.
 • Vytvoříte strukturovaný výstup z jednání.

Nabízíme služby na míru

 • Pomůžeme vám promyslet cíle, program, formát a vhodnou propagaci facilitovaného setkání.
 • Spolu s vámi setkání připravíme a zorganizujeme tak, aby proběhlo nejen efektivně a smysluplně, ale
  aby jeho výsledek byl užitečný pro vaši další práci.
 • Zajistíme facilitaci a zápis veřejné diskuze jako nezávislý prostředník, který pomáhá při společné
  komunikaci.
 • Pomůže vám uvědomit si podstatu řešeného problému a společně se zamyslíme nad možnostmi jeho
  řešení.
 • Facilitaci zajistíme pro celou řadu tematických oblastí - rozvoj obce či města, územní nebo strategický plán,
  studii obnovy veřejného prostranství, plánování cyklostezek nebo rozvoje turistického ruchu.
 • Zajistíme facilitaci či moderování seminářů, kulatých stolů, konferencí a dalších typů setkání, od kterých
  čekáte interaktivní zapojení účastníků.

Kontakty

e-mail:
telefon: (+ 420) 515 903 134
mobil: (+420) 776 133 361
zobrazit profil

Reference

 

Dostupné materiály

Související nabídka

Kromě tohoto produktu bychom vám rádi nabídli i další související služby z naší nabídky:

 

 

 

 

 

 

zavřít
zavřít