Nacházíte se:

Ideová studie lokality Modré sklepy v Novém Šaldorfu

Jak upravit a oživit jedinečný veřejný prostor mezi vinnými sklepy?

Rok realizace:  2012

Zadavatel a financování: Studie byla vypracována na objednávku o.s. Modré sklepy a hrazena z prostředků sdružení, resp. jeho členů.

Bohatství skryté v unikátních modrých sklepech se téměř neprojevuje na prostranství před nimi. Místní vinaři si tento nedostatek uvědomili a spojili se s Nadací Partnerství, aby pro ně zpracovala koncepci zaměřenou na rozvoj prostranství určeného pro návštěvníky sklepů i pro větší společenské události. Řešení zahrnovalo návrh zklidnění dopravy na průjezdu lokalitou, vytvoření komornějších míst posezení před sklepy, nabídku kontaktního návštěvnického centra i uspořádání prostoru pro kulturní akce. Studie byla od analýz až po návrh intenzivně konzultována s místními klíčovými partnery.

Co realizace přinesla?

Velkým přínosem pro vinaře i představitele obce bylo už samotné otevření diskuse o problémech a potenciálu tohoto důležitého veřejného prostoru. Studie posloužila jako podklad pro jednání o prioritách a potřebě dalších podrobnějších kroků. Z jednání vyplynula potřeba vypracování nového regulačního plánu, který doplní chybějící pravidla pro výstavbu v lokalitě s cílem ochránit její jedinečný charakter.

'Jsme rádi, že jsme mohli vinařům z Modrých sklepů pomoci chránit a rozvíjet kulturní dědictví do podoby, která vyhoví nárokům výroby vína i poptávce po šetrné turistice. '

Robert Sedlák, projektový manažer Partnerství, o.p.s.

 

 

 

Kontakty

Luboš Kala

ředitel Partnerství, o.p.s., koordinátor monitoringu pěších a cyklistů, pronájem a prodej sčítačů
e-mail:
telefon: (+420) 515 903 119
mobil: (+420) 777 184 172
zavřít
zavřít