Koncepce aneb „udržet si zdravý nadhled“

Promyšlený a fungující systém veřejných prostranství je klíčem k vitalitě obce. Utváření obyvatelného prostředí začíná definováním hlavních veřejných prostranství a jejich spojnic. V takto definované síti pak lze systematicky pracovat na zvýšení kvality jednotlivých prvků.

Jiný přístup k plánování

Městské plánování, které se v posledních padesáti letech zaměřovalo na dopravní infrastrukturu a automobily, se dostalo do slepé uličky. Města 21. století potřebují být více udržitelná a orientovaná na lidi. Jsem rád, že Nadace Partnerství je průkopníkem tohoto nového přístupu v České republice.'

Jan Gehl, dánský architekt a urbanista

5 dobrých důvodů, proč plánovat koncepčně

  • Ulice, náměstí a parky spojíte v jednom prostoru.
  • Rozvojem sítě veřejných prostranství vytvoříte základ udržitelného sídla.
  • Kvalitním spojením s okolím umožníte veřejnému prostranství, aby bylo plně funkční.
  • Spojitostí veřejných prostranství vyjdete vstříc potřebám chodců a cyklistů.
  • Jen na základě celkové koncepce můžete dobře určit priority dalšího postupu.

Nabízíme služby na míru

  • Pro vaši obec zpracujeme strategii rozvoje veřejných prostranství a rozvedeme ji do koncepce řešení v měřítku města, jeho centra nebo čtvrti. Společně navrhneme a zformulujeme zásady a doporučení pro její budoucí plnění a udržitelnost.

Kontakty

Marie Římanová

projektová manažerka
e-mail:
telefon: (+420) 515 903 128
mobil: (+420) 777 192 583
zobrazit profil

Reference

  • Strategie pro veřejné prostory pro Prahu 10
  • Koncepce podpory a rozvoje veřejných prostranství v Ústí nad Orlicí

Dostupné materiály

Související nabídka

Kromě tohoto produktu bychom vám rádi nabídli i další související služby z naší nabídky: 

 

zavřít
zavřít