Nacházíte se:

Koncepce managementu zeleně v areálu ArcelorMittal Ostrava

Potřebuje ocelářská společnost pro svůj 136 ha areál koncept údržby a rozvoje zeleně?

Rok: 2013

Zadavatel a financování: Zadavatelem a insvestorem tohoto koncepčního dokumentu byla firma ArcelorMittal.

Společnost ArcelorMittal Ostrava se dlouhodobě potýkala s problémem nesystematického a neefektivního managementu údržby, ochrany a rozvoje ploch zeleně. Dosavadní management se omezoval pouze na urgentní úkoly, jako je údržba travnatých ploch, provádění vynuceného kácení dřevin nebo zabezpečení náhradní výsadby. Partnerství o.p.s bylo osloveno s nabídkou zpracování dokumentu, který poukáže na silné a slabé stránky areálu a pomůže nastavit práci s rozvojem a údržbou zeleně. 

Co realizace přinesla?

Vedení firmy získalo dokument s GIS mapovými podklady, které pomáhají nastavit managementu zeleně v areálu, s cílem zkvalitnit prostředí areálu i samotné vegetační plochy a optimalizovat jejich údržbu i výsadby tak, aby zeleň co nejvíce přispívala ke snížení prašnosti, hluku, celkově zlepšovala estetickou a hygienickou stránku průmyslového prostředí a zároveň byla u ní zajištěna provozní bezpečnost. Hlavním výstupem koncepce je typologie ploch zeleně, zohledňující jejich funkci, s principy jejich tvorby a údržby, s definováním priorit a s dalšími doporučeními a opatřeními pro zlepšení. Partnerství, o.p.s vytvářelo dokument v úzké spolupráci a konzultaci se zaměstnanci ArcelorMittal, kteří areál znají nejlépe. Koncepce byla představen a projednána se všemi klíčovými hráči, kteří s ní budou v budoucnu pracovat a realizovat. 

„Jsem osobně spokojen se spoluprací s Partnerství o.p.s a s výsledkem celé zakázky.“

Ing. Jaromír Vrba, vedoucího oddělení ekologie ArcelorMittal Ostrava 

Kontakty

Luboš Kala

ředitel Partnerství, o.p.s., koordinátor monitoringu pěších a cyklistů, pronájem a prodej sčítačů
e-mail:
telefon: (+420) 515 903 119
mobil: (+420) 777 184 172
zavřít
zavřít