Nacházíte se:

Moderní formy vinařské turistiky

Doba trvání projektu:  1. 7. 2013 – 30. 7. 2014

Výše přidělené podpory:  17 168 EUR

Příjemce podpory:  Partnerství, o. p. s.

Cíle projektu:

1. Vytvoření větší nabídky moderních forem turistických produktů spojených s enoturistikou  a výměna zkušeností s rozvojem vinařské turistiky na jižní Moravě a v oblasti Weinviertel.

2. Katalog moderních a inovativních forem vinařských akcí, s doporučením pro vinaře, vinařské spolky a další organizátory pro jejich aplikaci.

3. Vytvoření neformální sítě subjektů, zabývajících se nabídkou a rozvojem šetrné turistiky v regionu Jižní Morava a Weinviertel.

4. Zejména novým formám vinařské turistiky pak bude věnován odborný seminář a katalog s přehledem a doporučeními pro organizátory vinařských akcí.

Cílové skupiny:

1. Organizátoři a pořadatelé vinařských akcí, vinařské spolky

2. Podnikatelská veřejnost v sektoru šetrné turistiky

3. Destinační a rozvojové agentury v regionu

Aktivity projektu:

Sběr informací o nabídce různých typů produktů vinařské turistiky. Průzkum a kompilační texty z nabídkových katalogů regionů, obcí a firem, třídění podle kategorií a zjišťování zájmu o jednotlivé typy produktů.

Setkání odborníků k vybraným akcím vinařské turistiky. Tři tematické schůzky odborníků v jednotlivých kategoriích produktů: I. tradiční akce v obcích, II. regionální akce pro veřejnost, III. produkty pro individuální klientelu. Všechny tři schůzky v Rakousku, každá pro 6 lidí.

Exkurze pro pořadatele akcí vinařské turistiky. Jednodenní exkurze pro zástupce obcí, regionů, agentur ve vinařské turistice z jižní Moravy na ukázkové produkty v oblasti  Weinviertel. Exkurze bude pořádána ve spolupráci s partnerem projektu Weinviertel Tourismus.

Katalog - metodická brožura s přehledem produktů a akcí vinařské turistiky a doporučením, pro podnikatele a organizátory. Kategorizace moderních forem vinařské turistiky, souhrn zkušeností. Brožura v elektronické a tištěné formě. Celkem 60 stran, formát A5, náklad 1000 ks. Jazyk CZ s německým shrnutím.

Společný odborný seminář. Jednodenní seminář pro 30 účastníků pod názvem Víno z blízka o moderních formách vinařské turistiky, přínosech pro návštěvnost regionů, měst a obcí a dopadu atraktivitu regionu a vytváření pracovních příležitostí.

Setkání odborníků k vybraným akcím vinařské turistiky

Kdy:

Kde: obce v oblasti Weinviertel

Exkurze pro pořadatele akcí vinařské turistiky

Kdy: 11. března 2014

Kde: obce v oblasti Weinviertel

Jednodenní exkurze pro zástupce obcí, regionů, agentur ve vinařské turistice z jižní Moravy na ukázkové produkty v oblasti Weinviertel. Exkurze bude pořádána ve spolupráci s partnerem projektu Weinviertel Tourismus. Organizaci exkurze zajistí manažer projektu.

PROGRAM EXKURZE: 

  • Návštěva vinařství s penzionem zaměřeným na vinařskou turistku. Weingut Bohrn, Herrnbaumgarten.
  • Himmelkeller & Hermann Bauch Museum, Kronberg. Rodinný podnik provozující historický hospodářský dvůr se sbírkami předmětů spojených s tradičním vinařstvím a zemědělským hospodařením, výtvarnou galerii a labyrint sklepů pod návrším bývalého hradu. Komplex je využívaný pro zážitkové akce. 
  • Prezentace vinařů sdružených ve spolku Weinviertel DAC. Setkání s představiteli spolku, výměna zkušeností s ovlivněním trhu značkou DAC a možnosti kombinace činnosti spolku s rozvojem vinařské turistiky. Vídeň, Hofburg.

Organizační pokyny: Exkurze je určena pro odbornou veřejnost, účast není omezena členstvím ve spolcích, profesních komorách nebo jakýchkoliv jiných členských organizacích. K dispozici celkem 8 míst.

Zájemci se mohou přihlašovat u vedoucí exkurze p. Pavlíčkové e-mailem na barbora.pavlickova@nap.cz, do předmětu prosím uveďte 'Exkurze - Moderní formy vinařské turistiky'. Výběr účastníků se uskuteční na základě pořadí došlých odpovědních e-mailů s přihláškou. V případě odstoupení konkrétní osoby se pořadí přihlášených posune o jedno místo.

Pozvánka na exkurzi s podrobnými pokyny ke stažení / Zpráva z exkurze ke stažení

Katalog – metodická brožura s přehledem produktů a akcí vinařské turistiky a doporučeními.

 Do řádkového přehledu budou zahrnuty všechny přihlášky produktů a akcí, které splní podmínky výzvy, tj. doručí na e-mailbarbora.pavlickova@nap.cz  nejpozději do 31. března 2014  základní informace (název výrobce / poskytovatele; popis produktu / služeb v rozsahu 100 znaků včetně mezer; kontaktní údaje).

Distribuce v ČR bude zajištěna formou volného bezplatného objednávání na stránkách žadatele a prostřednictvím vinařských institucí (Národní vinařské centrum, vinařské spolky apod.)

Distribuce v Rakousku bude zajištěna prostřednictvím rakouského partnera – Weinviertel Tourismus, který spolupracuje s rakouskými vinařskými institucemi (DAC Weinviertel), vinařskými obcemi, TIC a podnikateli.

Katalog ke stažení

Odborný seminář

Kdy:  22. května 2014

Kde: areál Otevřené zahrady, Údolní 33, Brno

Jednodenní seminář pro 30 účastníků pod názvem Víno z blízka o moderních formách vinařské turistiky, přínosech pro návštěvnost regionů, měst a obcí a dopadu atraktivity regionu a vytváření pracovních příležitostí. Organizaci zabezpečuje manažer projektu.

Podrobný program a bližší informace ke stažení zde

Přihlásit se na seminář - seminář již proběhl, přihlašování není možné

Prezentace ze semináře ke stažení:

Juraj Flamik - Nadace Partnerství
Horst Krönigsberger
 - Weinviertel Tourismus, Poysdorf (AT)
Monika Hlávková - Centrála cestovního ruchu Jižní Morava
Jaroslav Machovec - Vinařský fond
Ulrike Hager - Regionales Weinkomitee Weinviertel (AT)
Pavel Krška - Národní vinařské centrum, Valtice
Petr Psotka - Vinařský institut
Eva Kvapilová - Partnerství, o. p. s.
Barbora Podhrázská - Dring Consulting, zpracovatel produktu pro CzechTourism

 

 

 

Kontakty

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Evropská unie

 

 

 

Program rakousko-české spolupráce

 

zavřít
zavřít