Nacházíte se:

Na kole kolem vinohradů

Doba trvání projektu:  1.4. 2014 – 30. 11. 2014

Výše přidělené podpory:  14 360,41 EUR

Příjemce podpory:  Partnerství, o. p. s.

Cíle projektu: 

Hlavními cíli mikroprojektu jsou:

  1. Posílení dlouhodobé přeshraniční spolupráce v oblasti integraci produktů cestovního ruchu.

  2. Posilování přeshraniční spolupráce obcí, regionů a regionálních struktur.

Specifický cíl 1

Výměna zkušeností a informací mezi místními a regionálními orgány v oblasti podpory cykloturistiky a vinařské turistiky na společných seminářích, které se soustředí zejména na otázky technického budování a správy značení cyklotras, druhou oblastí bude marketing vinařských stezek.

Specifický cíl 2

Zkvalitnění a rozšíření nabídky  a informací o vinařských stezkách pro uživatele -  vydání tištěného Kalendáře akcí na vinařských stezkách, Propagační slohy s mapou a brožurou o Skalické vinárské cestě a inovace a rozšíření webové stránky Moravských vinařských stezek. Uspořádání jedné společné cykloturistické akce, s účastí zástupců místních orgánů a cyklistické veřejnosti.

Specifický cíl 3

Vytvoření studie pro rozvoj přeshraniční sítě vinařských stezek a rozšíření nabídky produktů na vinařských stezkách, která bude obsahovat 10 tipů na výlety na vinařských stezkách a dále zpracuje přehled současných cyklistických produktů v příhraniční oblasti a dlouhodobý výhled jejich doplnění.

Cílové skupiny:

 

  1. Místní a regionální orgány – veřejná a státní správa, organizace zřízené veřejnou správou

  2. Turistická veřejnost, místní lidé (volnočasové aktivity) a návštěvníci regionu

  3. Fyzické a právnické osoby – zejména se zaměřením na drobné, malé a střední podniky v oblasti cestovního ruchu

Aktivity projektu:

 

1. Seminář Obnova a údržba značení vinařských stezek (pro místní a regionální orgány a další zájemce)

Seminář za účasti starostů a zástupců obcí i regionálních orgánů z moravské strany a zástupců ze slovenské strany. Přednášky odborníků v oblasti značení cyklistických stezek, majetkových otázek a zajištění údržby.

Program: Význam vinařských stezek jako turistického produktu v regionu, problematika značení cykloturistických tras v ČR, majetkoprávní vztahy k jednotlivým prvkům směrového a informačního značení, optimalizace značení v Jihomoravském kraji, přeshraniční propojení stezek.

Datum konání: 25.6.2014

Místo konání: Hodonín

Pozvánka na seminář ke stažení zde

 

2. Seminář Marketing vinařských stezek (pro místní a regionální orgány a další zájemce)

Aktivita Slovenského partnera, místo konání Holič/Skalica.

Seminář za účasti starostů a zástupců obcí i regionálních orgánů z moravské strany a zástupců ze slovenské strany. Přednášky odborníků v oblasti marketingu cyklistické a vinařské turistiky.

Program: Rozvoj vinařské turistiky na jižní Moravě od r. 2000, propagační aktivity pro vinařskou a cyklistickou turistiku v regionu, pořádání akcí pro veřejnost, nabídka služeb, srovnání nabídky v ČR a SR.

Datum konání: 17.9.2014 

Místo konání: Holíč

Pozvánka na seminář ke stažení zde

  

3. Cyklistická akce Na kole kolem vinohradů po vinařských stezkách (pro zástupce obcí, regionů a širokou veřejnost

Jednodenní cyklistická akce pro zástupce místních orgánů a širokou veřejnost. Přeshraniční okruh - Hodonín - Holíč - Trnovec - Prietržka - Vrádiště - Skalica 

Datum konání: 20.9.2014

Pozvánka na cyklojízdu ke stažení zde

 

4. Aktualizace a rozšíření webu Moravských vinařských stezek

Doplnění webu o Skalickou vinarskou cestu, doplnění bodů zájmu a doplnění funkce vykreslování výškových profilů stezek. Studie. Rozšíření produktu Moravských vinařských stezek. Zpracování 12 tipů na výlety po vinařských stezkách pro různé cílové skupiny - tip na výlet obsahuje: popis trasy, turistické cíle, profil, mapa, fotografie. Expertní vyhodnocení stavu cykloturistiky a vinařské turistiky v regionu, vytvoření dlouhodobého plánu jejich společného rozvoje na obou stranách hranice. 

 

5. Kalendář akcí 2014. (Moravské vinařské stezky a Skalická vinárska cesta)

Tištěná brožura s širokým přehledem vinařských, cyklistických, kulturních a folklórkních akcí.

Kalendář akcí 2014 k prolistování zde

 

6. Skalická vinárska cesta

Propagační sloha s mapou a brožurou ke slovenskému okruhu na vinařských stezkách -  atraktivity a akce na Skalické vinárské cestě, mapa trasy.

 

 

zavřít
zavřít