Nacházíte se:

Na kole po stopách železné opony – setkávání k 30. výročí otevření hranic

Doba trvání projektu: 1. 1. 2019 – 30. 9. 2019

Výše přidělené podpory:  17 903,14 EUR

Příjemce podpory:  Partnerství, o.p.s.

Projekt je podpořen z Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika v rámci programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika.

eu.jpgIntereg.jpg

   Partnerstvi-ops-(2).JPG            wv_resize.jpg

Stezka železné opony - EuroVelo 13

 

Stručný popis projektu:

Letos uplyne již 30 let od pádu železné opony (ŽO), nepropustné bariéry mezi někdejším Východem a Západem. Je to 30 let spolupráce, společných projektů a přeshraničního partnerství. Zasloužily se o to také města, obce, regiony, spolky, sdružení a významné osobnosti v příhraničí. Projekt si za symbol pádu železné opony a výsledků 30 let spolupráce zvolil cyklistickou trasu EuroVelo č. 13 – Stezku železné opony. Obsahem projektu je čtyřdenní cyklistická jízda ze Znojma přes Retz, Laa, Hevlín a Mikulov s ukončením ve Schlosshofu. 12členný peloton v roli poslů výročí pádu ŽO zorganizuje setkání přeshraničních partnerů a návštěvu obcí na trase za účasti starostů, škol a dalších místních partnerů. Obsahem setkání bude připomenutí si uskutečněných přeshraničních projektů a přehled připravovaných. K základnímu pelotonu se na denní etapy připojí místní partneři. Cílem budou i zastavení v místech spojených s existencí a pádem ŽO a na kulturních a přírodních památkách.

 

Cíle a výstupy projektu:

1. Sezvání starostů a dalších aktérů v území na rakouské i české straně na společnou cyklojízdu.

2. Vydání textu o historii a přítomnosti železné opony pro weby obcí podél hranice.

3. Vydání letáku o EuroVelo 13 – stezce železné opony.

4. Uskutečnění cyklojízdy podél česko-rakouské a česko-slovenské hranice v úseků Znojmo - Schloßhof.

5. Zajištění publicity cyklojízdy skrze zúčastněné novináře.

6. Vytvoření foto a video dokumentace z cyklojízdy.

 

Aktivity projektu:

1. Popis aktivit žadatele

Leden až březen 2019 – organizační příprava: výzva k zapojení do projektu a sestavení základního pelotonu; komunikační a mediální plán; výzvy, objednávky a formou externí služby zajištění ubytování, stravování, dopravy a doporučených textů o ŽO pro weby obcí (pdf brožura). Duben 2019 – veřejná propagace s cílem přizvání široké veřejnosti k účasti na jednodenních etapách; publicita a dohoda o mediálním pokrytí. Květen 2019 – realizace projektu: uskutečnění cyklistické jízdy podél ŽO, uskutečnění plánovaných setkání a návštěv s partnery a zmíněnými institucemi v regionu; medializace, publicita. Červen až září 2019 – vyhodnocení projektu, zpracování účetnictví, vypracování závěrečné zprávy.


2. Popis aktivit partnera

Rakouský partner byl už v květnu 2018 iniciátorem celého projektu. Zúčastňoval se příprav projektu. Před podáním žádosti navrhoval aktivity. Ve fázi realizace se bude aktivně podílet na plánování trasy jízdy, volbě míst zastavení, oslovování lokálních partnerů a doporučování služeb. Dále na propagaci aktivit na Rakouské straně a aktivní účastí na samotné jízdě a všech setkání s partnery. Na financování projektu přispěje částkou 1500 Eur.


Ve dnech 8. - 11. 5. se v rámci projektu uskutečnila cyklojízda Po stopách železné opony. Během čtyřdenního putování účastníci absolvovali téměř 270 km. Na trase ze Znojma do Schloßhofu se uskutečnila setkání s představiteli NP Podyjí a NP Thayatal, dále se zástupci obcí a měst jako Znojmo, Hardegg, Hnanice, Retz, Laa an der Thaya, Mikulov, Hohenau an der March a další. Proběhly také dva společenské večery, a sice v Hnanicích a v Mikulově.Cyklojízda měla za cíl připomenout si pád železné opony a rozvíjet přeshraniční partnerství mezi rakouskými a českými aktéry v regionu.

 

EuroVelo 13 Stezka železné opony

 

EuroVelo 13 Stezka železné opony

 

EuroVelo 13 Stezka železné opony

 

EuroVelo 13 Stezka železné opony

 

Kontakty

Martin Fiala

e-mail:
telefon: (+420) 515 903 121
mobil: (+420) 775 856 979
zavřít
zavřít