Nacházíte se:

Námi realizované projekty

Partnerství o.p.s. je zkušeným reaizátorem řady vlastních projektů v oblasti cestovního ruchu, veřejných prostor, šetrné dopravy a vzdělávání. Naše projekty jsou financovány jak z dotací, tak z prodeje dílčích služeb.

Mezi ty nejdůležitější patří:

Festival otevřených sklepů

Několikrát do roka pořádáme na jižní Moravě jedinečný festival vín a místní kultury. Na 2 000 návštěvníků může v jednom víkendu navštívit třicítku vinařů a ochutnat stovky vín v několika sousedních vinařských obcích jižní Moravy. Nabízíme seznámení se s místními vinaři a jejich víny, sklepními uličkami, regionální gastronomií i folklorem. Samozřejmostí je bohatý doprovodný program, kvalitní služby a pohostinnost místních lidí. Více informací >>>

Interpretace místního přírodního a kulturního dědictví

Připravili jsme modulární vzdělávací program zaměřený na interpretaci místního a přírodního dědictví. Kompetence, na které se projekt zaměří, jsou využitelné zejména v podpoře udržitelného cestovního ruchu na místní úrovni. Více informací >>>

Škola pro udržitelný život

Organizujeme rozsáhlý celorepublikový vzdělávací kurz se zapojením řady partnerů. Škola pro udržitelný život učí zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí. Program rozvíjí výuku založenou na zapojení žáků do promýšlení, plánování a řešení potřeb obce a okolí školy. Více informací >>>

Návštěvnická centra

Připravili jsme metodickou podporu návštěvnických středisek ve velkoplošných, zvláště chráněných územích ČR. Cílem tohoto projektu bylo metodicky podpořit vznik návštěvnických středisek v CHKO - tzv. Domů přírody.Více informací >>>

Otevřené hranice - otevřené sklepy

Vinařská turistika nabývá v oblasti Weinviertel a jižní Moravy stále většího kulturního a ekonomického významu. Více než pobytová turistika se rozvíjí návštěvnost vinařských akcí. Nejznámějšími na Moravě jsou velká vinobraní, ale patří sem i řada místních akcí. Cílem projektu je výměna zkušeností mezi organizátory menších místních vinařských akcí a lepší informovanost veřejnosti o těchto akcích.Více informací >>>

Moderní formy vinařské turistiky

Víno je obohacením mnoha produktů poznávací, aktivní a gastro turistiky na jižní Moravě i v oblasti Weinviertel. Samotná vinařská turistika prožívá v posledních letech velký rozmach, podnikatelé hledají inspiraci a vznikají inovované produkty. Zvýšená poptávka podporuje vytváření nových pracovních příležitostí. Vedle tradičních výstav a soutěží vín je v nabídce patrný trend tvorby nových produktů jako Stolování ve vinicích, Den s vinařem, prohlídky sklepních uliček, výstavy ve sklepech, festivaly umění a vína, snoubení jídla a vína, hudební a umělecké performance s vínem a další. Vzájemná výměna zkušeností při pořádání těchto akcí umožní vytvořit neformální síť. Popis těchto forem, jejich doplnění zkušenostmi z jiných vinařských oblastí EU a shrnutí formou metodických doporučení je obsahem předkládaného produktu. Více informací >>>

 
zavřít
zavřít