Nacházíte se:

Odborné exkurze

Vidět a dotýkat se znamená věřit a pochopit. Odborně vedené exkurse se nám osvědčily jako nástroj, který pomůže zkrátit dlouhé diskuse a na praktických příkladech ukázat, že to jde. Cestu, kterou šlapete, prošli možné před vámi jinde. My víme kde.

Naše nabídka

Organizujeme skupinové exkurze pro obecní zastupitelstva, neziskové organizace učitele a studenty po projektech, které pomáhají rozvíjet místní ekonomiku s využitém místních zdrojů, příznivě přispívají ke kvalitě životního prostředí a kvalitě života obyvatel. Exkurse jsou připraveny vždy na míru. Organizujeme exkurse po České republice i do zahraničí, ve spolupráci s partnery z Rakouska, Německa, Lucemburska, Francie, Velké Británie, USA a dalších zemí.

Návštěva prince Charlese na ekologických projektech v Hostětíně.

Tématické zaměření exkursí

  • plány mobility, unikátní dopravní řešení pro města
  • šetrná doprava, greenways, rozvoj využití kol ve městech
  • environmentální podnikání, využití místních zdrdojů a tradic pro rozvoj regionu
  • využití alternativních zdrojů energie, úspory energie
  • aplikace místně ukotveného učení, zapojení škol do místní agendy 21

Naše vybrané exkurse

'...Během návštěv fungujících provozů jako byla např. biomoštárna, větrná elektrárna, biofarma nebo výtopna v případě ČR a Energy park v  Rakousku si mohli studenti na vlastní oči prohlédnout jak vypadá provoz takových podniků v praxi a co všechno obnáší jejich řízení...', o projektu Ekoinkubátor - exkurse zajišťuje Nadace Partnerství.

'Exkurze: Berlín - dopravní zklidňování a podpora cyklistické a pěší dopravy: Účastníci exkurze měli možnost se přímo v terénu seznámit s dopravními řešeními a opatřeními, kterými se v německé metropoli snaží podpořit pěší a cyklistickou dopravu. Součástí programu byla i setkání s místními odborníky na problematiku humanizace dopravy a kultivace dopravního prostoru.'

'Exkurze Savojsko - Management mobility: Hlavním tématem exkurze byl přenos zkušeností francouzských partnerů (municipality,  neziskový i ziskový sektor, dopravní podniky, výzkumné organizace) s vývojem a realizací strategií směřujících k rozvoji šetrné mobility (zvyšování podílu veřejné, cyklistické i pěší dopravy na úkor individuální automobilové dopravy).  Součástí programu byla i setkání s místními odborníky na problematiku humanizace dopravy a kultivace dopravního prostoru.'

Kontakty

zavřít
zavřít