Nacházíte se:

Aktuálně: Studie Jižní Morava - příběh vinařského regionu

Rozvoj vinařské turistiky a její dopad na kulturu konzumace vína i ekonomiku malých i větších vinařství je opravdu fenoménem hodným pozornosti. V širším horizontu se jedná o období po roce 1995, kdy byl přijatý nový Vinařský zákon; dalším milníkem byl nesporně vstup ČR do Evropské unie a také vznik a orientace Vinařského fondu. Tyto historické mezníky a řada dalších návazných změn v podnikatelském prostředí a v turistice obzvlášť zapůsobily na nabídku služeb vinařské turistiky jako kvasinky na vinný mošt. Namístě je i historická paralela s římskými legiemi importujícími révu a víno na svahy Pálavy, protože právě zkušenosti z italského Toskánska a dolnorakouského Wachau vedly moravské vinaře k zamyšlení „proč by to nešlo i u nás“.

Toto i mnoho dalšího se dočtete v nové studii, kterou jsme připravil v rámci projektu Otevřené hranice - otevřené sklepy.

Stáhněte si studii ve formátu pdf

Název projektu: Otevřené hranice - otevřené sklepy

Doba trvání projektu: 1.4.2011 - 31.5.2012

Výše přidělené podpory: 18 467,00 EUR

Příjemce podpory: Partnerství, o.p.s.

Vinařská turistika nabývá v oblasti Weinviertel a jižní Moravy stálé větší kulturní a ekonomický význam. Více než pobytová turistika se rozvíjí návštěvnost vinařských akcí. Nejznámějšími na Moravě jsou velká vinobraní, ale patří sem i řada místních akcí. Cílem projektu je výměna zkušeností mezi organizátory menších místních vinařských akcí a lepší informovanost veřejnosti o těchto akcích.

 Cíle projektu:

 1. Přehledu akcí typu otevřených sklepů na Moravě a ve Wein/4. 05/11–01/12
 2. Výměnné exkurze na akcích:
  • Návštěva Rakouských pořadatelů na Moravě. 11/11;
  • Návštěvy pořadatelů Moravy na 2 akcích v Rakousku. 05/11, 09/11;
  • Společný workshop vinařů. 02/12
 3. Zpracování doporučení a přehledů dobré praxe (malá studie). 10/11–02/12
 4. Vydání informačního letáku o akcích typu otevřených sklepů, 5000ks (CZ), 2000ks (D), 09/11
 5. Vytvoření internetových stránek s přehledem akcí. 05/11–03/12

Aktivity projektu:

 1. Vytvoření přehledu akcí typu otevřených sklepů a seznamu jejich pořadatelů na Moravě a ve           Weinviertelu pro léto a podzim 2011 a rok 2012, trvání aktivity: 05/2011 – 01/2012
 2. Výměnné studijní návštěvy na vybraných akcích
  1. Návštěva rakouských pořadatelů na jedné akci na Moravě. Termín: 11/2011
  2. Návštěvy pořadatelů z Moravy na dvou akcích v Rakousku. Termíny: 05/2011, 09/2011
  3. Společný workshop vinařů pořadatelů akcí Rakouska a Moravy. 02/2012
 3. Zpracování doporučení a přehledů dobré praxe z organizování akcí vinařské turistiky (malá studie)            Trvání aktivity: 10/2011 – 02/2012
 4. Vydání informačního letáku o akcích typu otevřených sklepů, náklad 5000ks (CZ), 2000ks (D), Termín vydání: 09/2011
 5. Vytvoření internetových stránek s přehledem akcí typu otevřených sklepů. Trvání aktivity: 05/2011 – 03/2012

Kontakt:
Ing. Juraj Flamik, 515 903 117,

Otevřené hranice – otevřené sklepy: 2. přeshraniční exkurze do rakouských vinařských obcí a uliček

Kdy: Sobota 28. dubna 2012 a nedělě 29. dubna 2012

Kde: Dolní Rakousko, vinařské obce Auerstal, Pillichsdorf, Wolkersdorf, Stetten, Wildendürnbach

Program:

Sobota 28. dubna 2012

 • 8:30                      odjezd z Brna, 8:30 Brno Hl. nádraží, 9:10 Hustopeče, 9:40 Mikulov
 • 11:30–12:30        průvodcovaná prohlídka sklepní uličky Auersthal
 • 12:30–13:30        Oběd – Gasthaus Sommer Auersthal
 • 13:30–14:30        Návštěva obecní Vinotéky Weinladen, setkání s předsedou vinařského spolku AUERSTHALER WINZERRUNDE, panem Josefem Döllingerem, tel. 02288/6737 nebo 0664/6104700
 • 14:30–15:30        Prohlídka vinařského dvora a biovinařství Bioweingut Hofer, Auersthal
 • 15:30–16:00        Přesun do Pillichsdorfu
 • 16:00                     Pillichsdorf u Vídně, průvodce skupiny v Pillichsdorfu – Thomas Falch, certifikovaný průvodce  sklepními uličkami ve Weinviertelu a projektový partner Future Base Weinviertel
 • 16:30–18:00        Setkání s prezidentem vinařského spolku Pillichsdorf, Josefem Gössingerem, představení festivalu Sklepní uličky Pillichsdorfu (20letá tradice festivalu) a informace k dvoudennímu jarnímu vinařskému festivalu Pillichsdorfer Kellergassenfrühling s tematikou „Víno a umění“. Prohlídka sklepní uličky Pillichsdorf, návštěva typického vinařského zařízení Heuriger ve sklepní uličce, setkání se starostou obce a vinařem p. Wolfgangem Gössingerem
 • 18:30                     Večeře v rámci festivalu vín, ubytování Biohof Maria und Franz Vogt, Obersdorf

Neděle 29. dubna 2012

 • 9:00–9:30           Přesun do Stettenu
 • 9:30–12:00         Stetten, účast na vinařském festivalu Den Stettenského vína, setkání s organizátory akce, prohlídka sklepů a sklepní uličky
 • 12:00–13:00        oběd na Stettenském dnu vína
 • 13:00–13:30        přesun do Wildendürnbachu
 • 13:30–14:30        Wildendürnbach, prohlídka sklepní uličky Galgenberg  
 • 14:30                     ukončení exkurze
 • 15:00                     Návrat do České republiky

 Organizátor zajišťuje: dopravu, tlumočení, ubytování, vstupné a účast rakouských lektorů

Organizační pokyny:

 • Exkurze je určena pro organizátory a vinaře, kteří se zabývají a aktivně účastní akcí typu otevřených sklepů, festivalů a kulturních akcí spojených s vínem v obcích vinařské oblasti Morava. K dispozici celkem 8 míst!
 • Zájemci se mohou hlásit do 20. dubna u vedoucího projektu: Juraj Flamik, e-mail , tel. 606 763 117, 515 903 117

Pozvánka ke stažení

 

Kontakty

 

Projekt je podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

 

Evropská unie

 

 FMP

zavřít
zavřít