Poradenství

V rámci 'zeleného stavění” poskytujeme poradenství klientům, kteří připravují výstavbu (novostavbu, rekonstrukci, výměnu technologie) a kteří chtějí posunout stavební nebo technologický standard objektu na vyšší úroveň - zejména v oblasti úspornějšího provozu budovy a šetrnějšího přístupu k životnímu prostředí.

Poradenství poskytujeme především:

 • městům a obcím
 • školám a veřejným institucím
 • bytovým družstvům a společenstvím vlastníků bytových domů
 • firmám

Pro konkrétní objekt vyhodnocujeme vhodnost využití stavebních postupů a moderních technologií, jejichž aplikací a provozem by bylo možné dosáhnout provozních úspor a zlepšit kvalitu vnitřního prostředí budov.

Oproti jiným poradenským firmám máme výhodu, že můžeme vycházet ze zkušeností z provozu pasivních budov v areálu Otevřené zahrady, kde využíváme mnoho chytrých a úsporných řešení. Do svých závěrů tak můžeme promítat reálné výsledky měření prováděných v budovách.

Jsme nezávislá organizace, která není napojena na ostatní subjekty na stavebním trhu (projektanty, stavební firmy, dodavatele stavebních hmot, výrobce technologií apod.). Nedoporučujeme konkrétní firmy a výrobky, hledáme nejefektivnější řešení, které bude vyhovovat potřebám klienta.

Námi poskytované poradenství v oblasti ZS při novostavbách i rekonstrukcích budov:

V předinvestiční fázi:

 • Dokážeme zhodnotit stávající stav objektu, navrhnout stavební úpravy objektu, opatření pro úsporu energií a zlepšení kvality vnitřního prostředí budovy, opatření pro hospodaření s pitnou i užitkovou vodou. Kromě technických aspektů řešení přinášíme i nadstavbu v podobě environmentálního přístupu.
 • Pomáháme klientovi se orientovat v aktuální legislativě vztahující se ke stavebnictví a přidruženým oborům. Seznamujeme klienta se zákonnými požadavky, které musí stavby v současné době splňovat.
 • Pomáháme zákazníkovi ujasnit si jeho investiční záměr a definovat požadavky (zadávací podmínky) pro další subjekty.
V projektové fázi:
 • Můžeme vstupovat jako expertní poradce klienta do jednání s dalšími subjekty (projektanti, stavební firmy) a hájit zájmy klienta v těchto jednáních.
 • Po odborné stránce kontrolujeme soulad vznikající projektové dokumentace s požadavky klienta a se zákonnými požadavky.
V realizační fázi:
 • Nabízíme provádění technického dozoru investora.
V provozní fázi:
 • Jsme schopni provádět sběr a analýzu dat z měřících bodů a navrhovat úpravy nastavení MaR za účelem zvýšení efektivity provozu budovy.

Podívejte se, kde již naše poradenství pomohlo

Otevřená zahrada

Kontakty

Martin Čech

specialista na zelené stavění
e-mail:
mobil: (+420) 602 543 240
www: https://www.otevrenazahrada.cz/Zelene-staveni
zavřít
zavřít