Nacházíte se:

Projektové poradenství

Zdroje z fondů EU a dalších veřejných i nadačních zdrojů jsou bezesporu příležitostí pro rozvoj. Jak se ale vyznat v nepřehledné změti pravidel a požadavků, které žádání o tyto zdroje představuje? Jak nastavit budoucí projekt tak, aby skutečně přinesl, co chcete? A jak se nedostat do problémů při realizaci již schváleného projektu? Naší odpovědí na tyto otázky je celý komplex služeb spojený s projekty – od vedení procesu strategického plánování pro vytipování vhodných záměrů, přes vyhledání vhodných zdrojů a zpracování projektové žádosti, až po odbornou asistenci při samotné realizaci projektu a vzdělávání jeho realizátorů.

Máte nápady, ale obáváte se složitosti dotačních podmínek? Pomůžeme vám

'Peníze z fondů EU, Finančního mechanizmu EHP/Norska, Švýcarsko-české spolupráce a spousty dalších zdrojů jsou zejména pro obce a neziskové organizace skvělou příležitostí, díky níž mohou realizovat investiční i neinvestiční projekty, na které by jinak sháněly peníze jen velmi těžce. Naším cílem je pomoci jim s formulací a administrací projektů a umožnit tak realizaci i těch nápadů, které by bez dotací vůbec neměly šanci vzniknout a fungovat.'

Dita Tesařová, projektová manažerka Partnerství, o.p.s.

V čem se lišíme od většiny společností na trhu?

 • Díky Nadaci Partnerství známe proces udělování grantů i z druhé strany - ze strany poskytovatele.
 • Dokážeme tak lépe předvídat požadavky hodnotitelů i administrátorů a zvýšit šanci projektové žádosti na úspěch.
 • Nejsme „velkovýrobnou“ projektů podle zaběhnutého modelu. K potřebám našich klientů přistupujeme individuálně a snažíme se projekty formulovat tak, aby jim v budoucnu nepřinesly víc starostí než užitku.
 • Nejsme jen „pisálci“ projektů. Jako organizace disponujeme i cenným odborným know-how v mnoha oblastech, kterou neváháme ve prospěch našich klientů využít.
 • Díky tomu, že dlouhodobě spolupracujeme s obcemi, neziskovými organizacemi a dalšími aktivními organizacemi v oblasti udržitelného rozvoje, známe jejich problémy a omezení a dokážeme s nimi efektivně pracovat.
 • Jsme neziskovou organizací a nesnažíme se za každou cenu o maximalizaci zisku. Ceny za naše služby tak nejsou přemrštěné a odpovídají náročnosti jednotlivých činností s ohledem na potřebné kapacity a čas.

Nabízíme služby nejvyšší kvality

 • Jedním z důkazů kvality našich služeb je velká úspěšnost námi zpracovávaných žádostí.
 • Jednotliví klienti se na nás na základě dobrých zkušeností s naší prací obracejí opakovaně nebo využívají více služeb z našeho projektově-poradenského spektra.

Kterým projektům jsme 'pomohli na svět“?

 • Otevřená zahrada a poradenské centrum NNO, Údolní (pro Nadaci Partnerství z Operačního programu Životní prostředí za téměř 100 mil. Kč)
 • Rekonstrukce funkcionalistické kavárny ERA (pro Studio 19 z Regionálního operačního programu Jihovýchod za více než 12 mil. Kč
 • Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací (pro Centrum pro výzkum neziskového sektoru z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost za 10 mil. Kč)
 • Centrum celoživotního vzdělávání v obci Zastávka (pro obec Zastávka z Regionálního operačního programu Jihovýchod za více než 22 mil. Kč)
 • Škola pro udržitelný život (pro Partnerství, o.p.s. z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost za 21 mil. Kč)
 • Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno-Vídeň (pro Cyklistická stezka Brno-Vídeň, dso z Regionálního operačního programu Jihovýchod za více než 50 mil. Kč)
 • Ekocentrum Trkmanka (pro město Velké Pavlovice za Operačního programu Životní prostředí za téměř 40 mil. Kč)
 • a mnoha dalším z mnoha různých zdrojů...

Kontakty

Dita Tesařová

projektová manžerka
e-mail:
telefon: (+420) 515 903 132
mobil: (+420) 605 350 265
zobrazit profil

Reference

Na naše služby se můžete informovat u:

 • Nadace Partnerství
 • Cyklistické stezky Brno-Vídeň, dobrovolného svazku obcí
 • Mikroregionu Kahan
 • Města Velké Pavlovice
 • Obce Zastávka
 • Centra pro výzkum neziskového sektoru
 • Studia 19, občanského sdružení
 • ...

Související nabídka

Kromě služeb souvisejících s projekty a granty bychom vám rádi nabídli:

zavřít
zavřít