Nacházíte se:

Projekty a granty

V oblasti projektového poradenství stavíme na dvacetileté zkušenosti mateřské organizace Nadace Partnerství. Nabízíme vám své zkušenosti z obou stran procesu rozdělování grantů – ze strany toho, kdo granty posuzuje a hodnotí i ze strany úspěšného žadatele v různých dotačních titulech.

Zkušenosti se zpracováním, realizací a hodnocením projektů spojujeme se širokým odborným zázemím v oblastech souvisejících s udržitelným rozvojem. Dokážeme tak posoudit nejen projektovou stránku záměru, ale i jeho věcnou náplň, potřebnost, efektivitu a realizovatelnost.

Umíme poradit i při nastavování vašich vlastních grantových programů – zejména systémů hodnocení, monitoringu a evaluace. Vyvinuli jsme a nabízíme vlastní systém administrace grantů Grantys.

 

Vyberte si z naší nabídky:

Projektové poradenství

Máte nápady, ale obáváte se složitosti dotačních podmínek? Pomůžeme zvýšit vaše šance dosáhnout na dotace z evropských fondů. Více informací >>>

Administrace grantových schémat

Hledáte vhodný způsob podpory udržitelného rozvoje? Nabízíme pomoc firmám a firemním nadacím s formulací filantropického programu korelujícího s firemní strategií a potřebami společnosit. Efektivně administrujeme grantová schémata . Více informací >>>

Expertní hodnocení projektů

Naši odborníci zajistí expertní hodnocení projektových žádostí, posouzení projektů a projektových záměrů ucházejících se o dotace z veřejných prostředků měst, krajů, ministerstev či evropských fondů. Více informací >>>

 

zavřít
zavřít