Reference

V rámci poskytování poradenství jsme spolupracovali například na následujících projektech:

Brno, Svatopetrská 7 - 1. etapa rekonstrukce areálu

Spolupráce na nízkoenergetickém konceptu budovy s využitím moderních technologií a stavebních postupů. Budova s cca 8.000 m2 užitné plochy se smíšenou funkcí (kanceláře, služby, byty, servrovny, flexiboxy). Komplexní spolupráce v průběhu celé rekonstrukce – od projektové přípravy (2015-2017), přes realizaci (2017-2019), po optimalizaci nastavení inteligentního řízení budovy.

Zadavatel: společnost TopIn a.s.

Brno, Svatopetrská

Čejkovice - Sonnentor

Konzultační služby k projektové dokumentaci pro rozšíření areálu společnosti Sonnentor s.r.o., zejména z pohledu ekologických parametrů stavby, uhlíkově neutrálního provozu, minimalizace spotřeb energie a vody a optimalizace provozních nákladů areálu. Projektová příprava v letech 2017-2019.

Zadavatel: Sonnentor Čejkovice

Čejkovice - Sonnentor

Kampus Brno

Poskytnutí nezávislé expertízy k výměně technologií pro udržování vnitřního prostředí v univerzitním Kampusu v Brně – Bohunicích za účelem dosažení maximálních provozních energetických úspor při dodržení investičního rámce. Analýza projektové dokumentace, prohlídka budov a stávajících technologií, optimalizace, účast na kontrolních dnech.

Zadavatel: Masarykova univerzita Brno

Obecní sál a knihovna v Ostopovicích

Konzultační služby k projektové dokumentaci pro výstavbu Obecního sálu a knihovny v obci Ostopovice, zejména v oblasti minimalizace spotřeb energie a vody, optimalizace provozních nákladů a využívání chytrých technologií.

Zadavatel: Regionální rozvojová agentura JM pro obec Ostopovice

Obecní sál a knihovna Ostopovice

Bratislava, Karlova Ves

Konzultační služby k projektové dokumentaci pro rekonstrukci dvou školních budov v Bratislavě, MČ Karlova Ves. Konzultační služby v rámci projektu DELIVER, který řeší obnovu dvou veřejných budov s cílem dosažení snížení uhlíkové stopy, spotřeby vody a snížení spotřeby energie. Projektová příprava v letech 2018-2019.

Zadavatel: Městská část Bratislava - Karlova Ves

Bratislava, Karlova Ves

Vážany - budova Mateřské školy (dříve Základní školy)

Analýza potenciálu provozních úspor stávající budovy. Návrh opatření, jejichž provedením je možné dosáhnout provozních úspor, zlepšit kvalitu vnitřního prostředí budovy, zlepšit hospodaření s vodou.

Zadavatel: Regionální rozvojová agentura JM pro obec Vážany

Vážany - Mateřská škola

Čejč - budova Základní školy

Určení potenciálu jímání srážkové vody ze střechy budovy Základní školy. Stanovení množství využitelné dešťové vody a navržení několika variant technického řešení akumulace vody a způsobu jejího dalšího zpracování.

Zadavatel: obec Čejč

Čejč - základní škola

Kontakty

Martin Čech

specialista na zelené stavění
e-mail:
mobil: (+420) 602 543 240
www: https://www.otevrenazahrada.cz/Zelene-staveni
zavřít
zavřít