Nacházíte se:

Koncepční studie revitalizace centra města Holice

Jak zklidnit dopravu, oživit veřejná prostranství a zviditelnit osobnost Emila Holuba?

Rok realizace: 2011-2012

Zadavatel a financování: Náklady na projekt a způsob financování 250.000 Kč vč. DPH z rozpočtu Města Holice v Čechách Investorem bylo město Holice.

Spolupráce na projektu, dopravní řešení: ADOS - Ing. Adolf Jebavý

Nadvláda aut v centru Holic ohrožuje chodce i cyklisty. Rozlehlé komunikace tvoří bariéry pro pohyb centrem města a vytlačují z něj život. Analýzy prováděné experty Partnerství o.p.s. a dopravním studiem ADOS prozradily, že i po nedávném otevření obchvatu projíždí přes hlavní náměstí téměř 8 000 aut denně, což je 2x více, než kolik zde bylo spočtených chodců a cyklistů dohromady. A jen každý dvoustý návštěvník se na náměstí zastaví déle, než je nutné. Studie řeší v první řadě pohodu chodců a cyklistů na úkor přebujelé automobilové dopravy. Následně se zaměřuje na proměnu transitních míst v pobytová, s důrazem na živý parter spolu s posezením a programem na ploše náměstí. Zajímavou součástí studie jsou doporučení pro rozvoj cestovního ruchu a interpretace místního dědictví včetně fenoménu zdejšího rodáka cestovatele Emila Holuba.

Co realizace přinesla?

Město získalo koncepční materiál, podle kterého plánuje a provádí konkrétní kroky pro posílení života v centru města. Obyvatelům a návštěvníkům města se zlepší podmínky pro pobyt a společenské vyžití v centru města. Koncepce vznikala otevřeně za účasti místních lidí, kteří se zapojili formou rozhovorů nebo účasti na veřejném plánovacím setkání. Jako první bylo v realizaci řešeno dopravní zklidnění před místní ZŠ a práce postupují k nejrušnější křižovatce ve městě, kterou čeká redukce dopravních ploch a zvýšení bezpečnosti provozu.

„Děkujeme za vaši pomoc pro město Holice. V současné době zpracováváme Program rozvoje města na dalších 20 let a samozřejmě vycházíme z návrhů revitalizace.“

Vítězslav Vondrouš, místostarosta Holic 

Kontakty

Luboš Kala

ředitel Partnerství, o.p.s., koordinátor monitoringu pěších a cyklistů, pronájem a prodej sčítačů
e-mail:
telefon: (+420) 515 903 119
mobil: (+420) 777 184 172
zavřít
zavřít