Nacházíte se:

Škola pro udržitelný život

Vzdělávací kurz Škola pro udržitelný život je určen pro pedagogy základních a středních škol, kteří se nebojí změn, chtějí načerpat inspiraci pro svou práci, kteří chtějí společně s žáky, rodiči i občany plánovat a realizovat užitečné změny. Vítáni jsou úplní začátečníci i učitelé, kteří chtějí sdílet zkušenosti z již řešených projektů.

„Aby se nějaké místo mohlo rozvíjet skutečně udržitelně, musí zde žít lidé, kterým na něm záleží. Proto je naším cílem vybudovat u dětí a dospívajících vztah k 'místu a naučit je starat se o ně.“ Zuzana Eliška Veselá, koordinátorka programu Škola pro udržitelný život.  

6 dobrých důvodů, proč se stát Školou pro udržitelný život

 • Naučíte se, jak efektivně zapojit žáky do promýšlení, plánování a řešení potřeb obce i okolí školy.
 • Přinesete do výuky inovativní moderní prvky.
 • Zlepšíte studijní výsledky žáků a jejich připravenost pro uplatnění v reálném životě.
 • Učitelé, rodiče a žáci se společně naučí vytvářet praktické místní projekty.
 • Zvýšíte kvalitu a prestiž své školy.
 • Na své projekty budete mít možnost obdržet grant od Nadace Partnerství.

 „Díky programu jsme se naučili společně plánovat a realizovat projekt krok za krokem, ko­munikovat lépe s veřejností a prezentovat dění ve škole. Pro samotnou realizaci je samozřejmě důležitá i finanční pomoc, kterou jsme obdrželi.“ Helena Martincová, ředitelka ZŠ a MŠ Machov. 

K vašim službám

Každý účastník získá zdarma unikátní metodiku, která je samostatně neprodejná. Součástí metodiky jsou také pracovní listy určené žákům pro jejich samostatnou práci. Navíc má každý z frekventantů kurzu po celou dobu přístup do e-learningu.

Kurz Škola pro udržitelný život se skládá ze dvou samostatných dnů, mezi nimiž je přibližně dvouměsíční časový prostor ke zpracování části závěrečné práce absolventa.

Kurz se koná v různých krajích. Nemusíte jezdit daleko.

Kurz je akreditovaný u Ministerstva školství v systému DVPP (Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků).

„Děkuji lektorům za perfektní přípravu, milý přednes a laskavé zacházení.“ Účastnice kurzu v Libereckém kraji  

 Jakým tématům se můžete věnovat?

 • Výsadba arboret a alejí
 • Instalaci obnovitelných zdrojů energie
 • Zlepšení kvality veřejných prostor u školy a v obci
 • Dopravním opatřením pro bezpečnější a ekologičtější cesty do školy
 • Budování zázemí pro výuku v přírodě
 • Hledání místních rodáků a poznávání místního přírodního a kulturního dědictví
 • Výsadbě stromů, bylinkových zahrad, chovu včel, péči o sady a aleje, moštování, tkalcovským pracem
 • ...... a dalším.

Kde na to vzít? Žádejte o náš grant!

Školy zapojené do sítě Škol pro udržitelný život mohou navíc získat pro své projekty finanční podporu od  Nadace Partnerství.

Na programu spolupracujeme se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER.

Kontakty

Vedoucí programu

Marta Marková

vedoucí programu
e-mail:
telefon: (+420) 515 903 124
mobil: (+420) 775 856 985
skype: meruzalka2
www: http://www.skolaprozivot.cz

Národní koordinátorka programu

Zuzana Eliška Veselá

národní koordinátorka programu
e-mail:
telefon: (+420) 515 903 139
mobil: (+420) 775 856 985
skype: patronka.lisa
www: http://www.skolaprozivot.cz
zobrazit profil

Dostupné materiály

Pro vaši informaci si můžete prohlédnout a stáhnout následující materiály:

Související nabídka

Kromě zapojení vaší školy do sítě Škol pro udržitelný život bychom Vám rádi nabídli i další související služby z naší nabídky:

zavřít
zavřít