Nacházíte se:

Strategie pro veřejné prostory Prahy 10

První systematický dokument se zásadami pro veřejné prostory s podporou široké veřejnosti a politické reprezentace

Rok realizace: 2010

Zadavatel a financování: Městská část Praha 10.

Praha 10 se jako první obec v České republice rozhodla řešit veřejné prostory systematicky s podporou politické reprezentace a široké veřejnosti. Na vytvoření strategického dokumentu spolupracovali experti z Partnerství o.p.s s Ústavem pro ekopolitiku a Agorou CE. Prvním krokem bylo vytvoření a schválení dokumentu vymezujícího obecné zásady (desatero hlavních principů) a opatření. Důraz je kladen na systémovost řešení, bezpečnost, dostupnost, komfort, nemotorovou dopravu a příležitost pro aktivity.

Co realizace přinesla?

Strategie pro veřejné prostory Prahy 10 přinesl městské části podklad, jehož hlavní linií je vytvoření „obyvatelného města“, příjemného pro pobyt lidí. Součástí je srozumitelné Desatero zásad, které stanovuje 10 základních principů se zaměřením na kvalitu či funkci veřejných prostorů, ale i na procesní aspekty. Jako součást Strategie byla schválena i Mezinárodní charta chůze. V další fázi bude Strategie převedena do konkrétních prostor v dokumentu Generelu veřejných ploch.

 „V České republice je Strategie Prahy 10 ojedinělým pokusem nastavit koncepční pravidla pro nakládání s veřejnými prostory. Kromě moderních trendů klademe velký důraz na zapojení obyvatel města do budoucích veřejných prostorů. Městská část usiluje o to, aby byl nejen dostatek veřejných prostor, ale aby byly kvalitní, funkční a především atraktivní pro lidi.“

Vladislav Lipovský, starosta MČ Praha 10 

Kontakty

Luboš Kala

ředitel Partnerství, o.p.s., koordinátor monitoringu pěších a cyklistů, pronájem a prodej sčítačů
e-mail:
telefon: (+420) 515 903 119
mobil: (+420) 777 184 172
zavřít
zavřít