Nacházíte se:

Název projektu: Škola pro udržitelný život - vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol a jejich partnerů

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/08.0064

Doba trvání projektu: 25. 1. 2010 – 31. 8. 2012

Výše přidělené podpory: 13 mil Kč

Příjemce podpory: Partnerství, o.p.s.

Program škola pro udržitelný život byl podpořen z prostředků Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Realizace projektu umožnila rozšířit program do všech krajů ČR (mimo Prahu), podpořila jeho zkvalitňování a vývoj.

Cílem projektu je vytvořit teoretické zázemí, vzdělávací programy a komunikační platformu pro implementaci Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR. Klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny na vytvoření metodiky vzdělávání pro udržitelný rozvoj, proškolení pedagogů v tématu udržitelného rozvoje a aktivních metodách vyučování, předávání a sdílení dobré praxe a posílení komunitní role školy.

V rámci projektu

- vzniká publikace metodika vzdělávání k udržitelnému rozvoji a pracovní listy

- vznikl a byl ve dvou bězích realizován vzdělávací kurz s akreditací MŠMT

- provozujeme e-learningovou aplikaci pro učitele http://elearning.skolaprozivot.cz

- bylo zapojeno více než 4,5 tisíce žáků do plánování udržitelného rozvoje místa

- 112 škol získalo certifikát jako Škola pro udržitelný život

- připravujeme exkurze pro sdílení dobrých praxí a putovní výstavu s představením škol zapojených do projektu a projektu samotného

- připravujeme publikaci příkladů dobré praxe

- připravujeme celonárodní konferenci o projektu

Kontakty

zavřít
zavřít