Nacházíte se:

Ústí nad Orlicí – město pro lidi

Jak Ústí nad Orlicí proměnit na místo, kde se jeho obyvatelé cítí jako doma?

Rok realizace: 2011

Zadavatel a financování: Náklady na projekt a způsob financování Významnou finanční podporu na projekt Město pro lidi získalo Ústí nad Orlicí z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí a za spoluúčast z rozpočtu města.

Cílem projektu Ústí nad Orlicí – město pro lidi bylo navrhnout opatření, která by Ústí proměnila na město, kde se člověk rád a bezpečně prochází, projíždí na kole, setkává se svými blízkými. Zkrátka – kde se jeho obyvatelům dobře žije a návštěvníci se do něj rádi vracejí. Za účasti široké veřejnosti proběhla řada veřejných setkání, výtvarná i fotografická soutěž. Na základě širokých analýz a průzkumů vytvořili experti Nadace Partnerství Strategii pro veřejná prostranství, nemotorovou dopravu a prostupnost města.

Co realizace přinesla?

Vedení města získalo dokument, který pomáhá Ústí nad Orlicí stát se skutečným městem pro lidi. Pro jednotlivé klíčové lokality města strategie stanovuje krátkodobá i dlouhodobá opatření a současně navrhuje způsob, jak tyto uzly města propojit pohodlnou pěší, cyklistickou nebo veřejnou dopravou. Některá z navržených opatření se již realizují. Obyvatelé Ústí se tak mohou těšit například z bezpečnějších cest pro pěší i cyklisty na silnici Moravská a Královéhradecká, na sídlišti Podměstí se připravuje obnova zeleně a chystá a doplnění potřebného mobiliáře včetně víceúčelového a dětského hřiště. 

Kontakty

e-mail:
telefon: (+ 420) 515 903 134
mobil: (+420) 776 133 361
zobrazit profil
zavřít
zavřít