Nacházíte se:

Veřejné prostory

Prostory pod širým nebem, kde si užíváme společnosti jiných lidí, setkáváme se nebo jen tak posedíme. Každá obec taková prostranství potřebuje. Pojďte je spolu s námi vytvářet či obnovovat.

V našem týmu pracují architekti, urbanisté, zahradní architekti, dopravní experti a profesionálové pro práci s veřejností. Naše know-how a síť spolupracujících odborníků dále rozvíjíme v programu Nadace Partnerství Prostory.

Využíváme zkušenosti a metodiku organizací Project for Public Spaces z New Yorku a  Gehl Architects z Kodaně, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme.

Vyberte si z naší nabídky:

Analýza

Zajistíme komplexní analýzy potřebné pro zpracování kvalitního návrhu. Odhalíme nedostatky místa a příležitosti pro nová řešení.  Více informací >>>

Návrh

Zpracujeme pro vás ideovou studii nebo návrh prostranství, včetně zapracování konzultací s relevantními odborníky (z oblasti dopravy, inženýrské sítě, památkové ochrany, ochrany životního prostředí). Projekt můžeme rozpracovat až do realizační fáze. Více informací >>>

Koncepce

Pro vaši obec zpracujeme strategii rozvoje veřejných prostranství a rozvedeme ji do koncepce řešení v měřítku města, jeho centra nebo čtvrti. Společně navrhneme a zformulujeme zásady či doporučení pro její budoucí plnění a udržitelnost. Více informací >>>

Facilitace

Zajistíme přípravu, organizaci a facilitaci veřejných diskuzí, projednání nebo plánovacích setkání. Pomůžeme vám promyslet cíle, program, formát a vhodnou propagaci setkání. Spolu s vámi je připravíme a zorganizujeme tak, aby proběhlo efektivně a smysluplně a aby jeho výsledek byl užitečný i pro vaši další práci. Více informací >>>

Zapojování veřejnosti

Zajistíme pro vás zapojení veřejnosti do plánování budoucí podoby daného prostranství. Navrhneme plán zapojení klíčových partnerů a vtáhneme je do hry.  Více informací >>>

Prostory Express

Rádi odvádíme poctivou práci. Kvalitní výsledek vám však umíme odevzdat i po jednodenní návštěvě. Během 24 hodin získáte balíček s analýzou místa, výstupy z plánovacího setkání a návrhy a koncepcí řešení. Více informací >>>

zavřít
zavřít