Obecně prospěšná společnost Partnerství

Dálkové trasy jako například Labská stezka, EuroVelo a Greenways - za tím vším v České republice stojí Partnerství, o.p.s. Rozvoji šetrné turistiky, udržitelného cestovního ruchu a zklidňování dopravy s ohledem na životní prostředí se věnuje už víc než 20 let. Proto také koordinuje celonárodní certifikaci Cyklisté vítáni, která označuje zařízení se skvělým zázemím pro cyklisty a cykloturisty.

Dále se zabývá monitoringem cyklistů a pěších pomocí automatických sčítačů, na základě kterých poskytuje data důležitá pro plánování kapacit stezek.

Stojí rovněž za projektem Moravských vinařských stezek a ve spolupráci s vinařskými obcemi a dalšími partnery podporuje vinařskou turistiku jako součást jihomoravského folkloru a ochrany kulturního dědictví. Pořádá i akce pro veřejnost - seriál výletů Krajem vína, Festival otevřených sklepů nebo festival Víno z blízka.

Zakladatelem společnosti je Nadace Partnerství.

Více o Partnerství, o.p.s.
0 skvělých profesionálů
0 instalovaných sčítačů cyklistů a chodců
0 certifikovaných zařízení Cyklisté vítáni

Šetrná turistika

V době, kdy lidé všude na světě bojují o udržení jedinečnosti místa, kde žijí, je pro nás důležitá podpora šetrné turistiky ...

Vinařská turistika

Vinařství na jižní Moravě je neodmyslitelnou součástí místního folkloru a historického dědictví. Protože máme hlavní sídlo v ...

Aktivní mobilita

Téma zklidňování dopravy je velmi aktuální, navzdory tomu je stále potřeba jej popularizovat. Nabízíme chytrá řešení problémů s ...

2020 - 20 let vinařských stezek

Projekt byl realizován na obou stranách hranice, umožnil setkání zástupců komunit, odborníků, pracovníků v cestovním ruchu a dalších zájemců z obou ...

Cyklisté vítáni v V4

Cykloturistika vykazuje rostoucí trendy celosvětově a ve střední Evropě obzvláště i v období pandemie koronaviru. Cykloturisté potřebují atraktivní ...

Reference

Co o spolupráci s námi říkají zadavatelé zakázek?

Analýza místa a zapojení veřejnosti do projektu úprav historického Římského náměstí v Brně

Kvalitní návrh na obnovu náměstí předchází důkladná analýza místa a zadání
Výsledkem byla detailní analýza místa, sada doporučení a zásad pro návrh nového rozmístění funkcí v daném místě. Tento dokument sloužil magistrátu města Brna jako podklad pro vypsání soutěže o architektonický návrh rekonstrukce náměstí. Architektům, kteří se přihlásili do soutěže, analýza pomohla při vytváření návrhu vycházet z reálných potřeb a podmínek místa.
DALŠÍ REFERENCE