Monitoring cyklistů a pěších

Rozvoj šetrné dopravy a turistiky se dnes neobejde bez využití moderních technologií, díky kterým lze zjistit návštěvnost jednotlivých lokalit i celých oblastí. Data z monitoringu slouží pro plánování kapacit cyklostezek a pěších komunikací ve městech i pro sledování pohybu turistů v chráněných oblastech. Údaje o návštěvnosti jsou nezbytné pro efektivní rozhodování a zdůvodnění investic

Detailní informace na www.scitace.cz

Kontakty

Luboš Kala

ředitel Partnerství, o.p.s., koordinátor monitoringu cyklistů a chodců
e-mail: lubos.kala@partnerstvi-ops.cz
mobil: (+420) 777 184 172
www.scitace.cz
www.mereninavstevnosti.cz

Ondřej Nejedlý

regionální koordinátor monitoringu cyklistů a chodců (Čechy)
e-mail: ondrej.nejedly@partnerstvi-ops.cz
mobil: (+420) 732 520 968
www.scitace.cz
www.mereninavstevnosti.cz

Tomáš Šácha

regionální koordinátor monitoringu cyklistů a chodců (Morava), manažer Festivalu otevřených sklepů
e-mail: tomas.sacha@partnerstvi-ops.cz
mobil: (+420) 777 143 515
www.scitace.cz
www.otevrenesklepy.cz